جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
بایگانی‌های کوچک سازی - کردستان فردا
کوچک سازی دولت واستقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولت ایران ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کوچک سازی دولت واستقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولت ایران

با توجه به دیدگاه جدید در مورد کوچک سازی دولت و همچنین استقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولتی ایران چگونه می توانند خود را با این وضعیت و مزایای حاصل از آن تطبیق دهند؟ چالش ۸۱ ساله پر مناقشه خصوصی سازی در ایران کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه اصل ماده ۴۴ قانون اساسی […]

بوکان لطیف
٢(°C)
وزش باد آرام
رطوبت ٢۵.٧١(in)