شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
بایگانی‌های میلتون فریدمن - کردستان فردا
آزادی و سرمایه داری 21 ژوئن 2020

آزادی و سرمایه داری

«نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد؛ بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید». این حرف‌های کندی، رییس جمهور آمریکا، است. کندی در این حرف، شعارهای کلیشه‌ای و پدرمآبانه‌ای مانند «کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد» را رد کرده است. در کلام کندی، بارقه‌هایی از آزادی انسان و جامعه دیده […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)