سه شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹
بایگانی‌های مدلسازی اطلاعات - کردستان فردا
مزایای پیاده سازی فناوری CIM درساختار مدیریتی شهرهای ایران 31 مارس 2020

مزایای پیاده سازی فناوری CIM درساختار مدیریتی شهرهای ایران

مقدمه شهر یکی از مهم­ترین و والاترین دستاورهای تاریخ بشری است که امروزه جمعیت و پیچیدگی روابط آن به­طور باور نکردنی رو به افزایش است. از سوی دیگر اکثر جمعیت شهرهای امروزی از نژادها، اقوام، فرهنـگ­هـای گونـاگون، بـا دیـدگاه­هـا، سـلیقه­ هـا و اهداف متفاوت گرد هـم آمـده­انـد که نیاز به ارائه خدمات شهری با کیفیت […]

نقش مدل سازی اطلاعات شهر (CIM) در مدیریت یکپارچه شهر 29 مارس 2020

نقش مدل سازی اطلاعات شهر (CIM) در مدیریت یکپارچه شهر

مقدمه در شهرهای امروزی، افزایش مولفه ­های تصمیم­ گذار و سیاست­گذار در امور شهری، پیچیدگی مدیریت شهری را دوچندان نموده است. به عبارتی دیگر ضرورت یکپارچگی، هماهنگی و فهم مشترک بین تمامی سازمان­ها، نهادها و موسسات درون شهری و از طرفی دیگر تنوع و درهم آمیختگی ابعاد شهری، برنامه­ ریزی و مدیریت شهرهای امروزی را […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)