افزونه جلالی را نصب کنید.
بایگانی‌های مدلسازی اطلاعات شهر - کردستان فردا
01 خرداد 1399

نقش (BIM) در مدلسازی اطلاعات شهر (CIM )

City Information Modelling سید یاسین مجیدی کارشناس ارشد شهرسازی و مدرس دانشگاه اسفند 1396 مقدمه: شهر یکی از مهمترین و والاترین دستاورهای تاریخ بشری است که امروزه جمعیت و پیچیدگی روابط آن به طور باور نکردنی رو به افزایش است. از سوی دیگر اکثر جمعیت شهرهای امروزی از نژادها، اقوام، فرهنگهای گوناگون، با دیدگاهها، سلیقهها […]

27 فروردین 1399

نقش (BIM) در مدل‌سازی اطلاعات شهر (CIM)

نقش (BIM) در مدل‌سازی اطلاعات شهر (CIM) City Information Modelling   سید یاسین مجیدی کارشناس ارشد شهرسازی و مدرس دانشگاه   اسفند ۱۳۹۶ مقدمه: شهر یکی از مهم­ترین و والاترین دستاورهای تاریخ بشری است که امروزه جمعیت و پیچیدگی روابط آن به­طور باور نکردنی رو به افزایش است. از سوی دیگر اکثر جمعیت شهرهای امروزی […]

مزایای پیاده سازی فناوری CIM درساختار مدیریتی شهرهای ایران 12 فروردین 1399

مزایای پیاده سازی فناوری CIM درساختار مدیریتی شهرهای ایران

مقدمه شهر یکی از مهم­ترین و والاترین دستاورهای تاریخ بشری است که امروزه جمعیت و پیچیدگی روابط آن به­طور باور نکردنی رو به افزایش است. از سوی دیگر اکثر جمعیت شهرهای امروزی از نژادها، اقوام، فرهنـگ­هـای گونـاگون، بـا دیـدگاه­هـا، سـلیقه­ هـا و اهداف متفاوت گرد هـم آمـده­انـد که نیاز به ارائه خدمات شهری با کیفیت […]

نقش مدل سازی اطلاعات شهر (CIM) در مدیریت یکپارچه شهر 10 فروردین 1399

نقش مدل سازی اطلاعات شهر (CIM) در مدیریت یکپارچه شهر

مقدمه در شهرهای امروزی، افزایش مولفه ­های تصمیم­ گذار و سیاست­گذار در امور شهری، پیچیدگی مدیریت شهری را دوچندان نموده است. به عبارتی دیگر ضرورت یکپارچگی، هماهنگی و فهم مشترک بین تمامی سازمان­ها، نهادها و موسسات درون شهری و از طرفی دیگر تنوع و درهم آمیختگی ابعاد شهری، برنامه­ ریزی و مدیریت شهرهای امروزی را […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)