دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰
بایگانی‌های قانون مدنی - کردستان فردا
حقوق زنان در آیینه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران 01 مرداد 1399

حقوق زنان در آیینه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

زنان بانیان خانواده های جامعه ما هستند و بی گمان ریشه فرهنگ پذیری شهروندان ابتدا در دامان خانواده و در تفکر و اندیشه های فرهنگی زنان آن خانوده به ویژه مادران نشات می گیرد. زنان قدرتی تسخیرناپذیر در اختیار دارند و با آن می توانند دنیا را به سلطه فرهنگی خویش درآورند بسا که با […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)