دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
بایگانی‌های قانون اساسی - کردستان فردا
کوچک سازی دولت واستقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولت ایران 13 اکتبر 2019

کوچک سازی دولت واستقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولت ایران

با توجه به دیدگاه جدید در مورد کوچک سازی دولت و همچنین استقبال از خصوصی سازی سازمانهای دولتی ایران چگونه می توانند خود را با این وضعیت و مزایای حاصل از آن تطبیق دهند؟ چالش ۸۱ ساله پر مناقشه خصوصی سازی در ایران کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه اصل ماده ۴۴ قانون اساسی […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)