شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
بایگانی‌های زوان گۆران - کردستان فردا
ڕۆمانی”موبی دیک” بە زوان گۆران 05 ژوئن 2020

ڕۆمانی”موبی دیک” بە زوان گۆران

ئەمن بە زوان فیلسوفەکان و عارفەکان مەنویسونە. ئەمن بە زوانو شانامەی گۆرانی و خودای نامەکان حەکایەت مەڕنگنونەوە. ئەمن سوارو کەشتیو مەولەوی، بێسارانی، سەیدی، خانای قوبادی، شا خوشینی، خاتو مەی زەردێ، بابا قەیسەری، پیر خالق ئەردەبیلی، پیر مەحمود بەغدادی، پیر مالکی گۆران، پیر قوبادی دێوانە، پیر موسای شامی، پیر قابیلی سەمەرقەندی، پیر هەیاس مەغرێبی، پیر تایێری […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)