پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌های جامعه - کردستان فردا
چالش‌های اقتصادی مهم کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها 11 دسامبر 2019

چالش‌های اقتصادی مهم کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها

 چالش‌های اقتصادی مهم کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها،رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این رو می‌بایست به تولید توجهی ویژه مبذول داشت، زیرا اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد […]

خودکشی شکست سیاست گذاری اجتماعی 05 دسامبر 2019

خودکشی شکست سیاست گذاری اجتماعی

خودکشی چیست و آیا می‌توان آن را تعریف و تحدید کرد؟ خودکشی مانند همه پدیده‌های اجتماعی، امری پیچیده و چند بعدی است، و زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ذهنی مختلفی در وقوع آن دخیلند. به همین خاطر موضوع مطالعه‌ی رشته‌های مختلفی مانند جامعه شناسی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و علوم رفتاری است. بنابراین می‌توان از […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)