افزونه جلالی را نصب کنید.
بایگانی‌های تصادف - کردستان فردا
که بوکانم گریست… 30 شهریور 1398

که بوکانم گریست…

چهار جوان شهرم از دست رفت. تسلیت می گویم در بوکان به دنیا آمدیم، بوکانی که مغز متفکر استان است، بوکانی که شیراز کردستان است، بوکانی که عروس استان و بوکانی که تمدن مانایی ها بر قله سرزمینش هویداست.از تاریخ این کهن دیار می گذرم، چرا که کیست نداند به پهنای زاگرس حیات جاریست. بیایید […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)