چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸
بایگانی‌های اینترنت - کردستان فردا
اعتیاد به اینترنت و راه های کنترل آن ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

اعتیاد به اینترنت و راه های کنترل آن

مفهوم اعتیاد به اینترنت اشاره به الگوی رفتاری خود – ناکام کننده ای دارد که در آن شخص تا آنجا مجذوب کار با اینترنت می شود که کارکرد او در جهان واقعی اختلال پیدا می کند.

بوکان ابری
١٣(°C)
وزش باد آرام
رطوبت ٢۵.۶٩(in)