پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
بایگانی‌های اقتصاد ایران - کردستان فردا
لیبرالی ها در ایران، بورژواهای چینی، و حکومت ایدئولوژیک 09 فوریه 2020

لیبرالی ها در ایران، بورژواهای چینی، و حکومت ایدئولوژیک

طرح جهش بزرگ حاکمان چین کمونیست بعد از انقلاب و به دست گرفتن قدرت، مثل همه نظام های ایدئولوژیک و آرمانگرا، به دنبال ایجاد آرمان شهری مملو از عدالت و رفاه نه تنها برای ملت چین بلکه برای کل بشریت بودند.  برخلاف آرمان‌شهر موعود کمونیستهای چینی، فقر روز به روز چهره کریه خود را بیشتر […]

کاهش یارانه بنزین و سه اشتباه تکراری 15 نوامبر 2019

کاهش یارانه بنزین و سه اشتباه تکراری

کاهش یارانه بنزین و سه اشتباه تکراری اقتصاد ایران شاهد یک کاهش قابل توجه در یارانه تخصیص داده شده به بنزین است؛ اما، این اتفاق که فی حد ذاته می توانست خوب و مثبت باشد به شکلی روی داده و همراه با نشانه هایی است که صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را از اصلاح […]

آب و هوای بوکان
-١٨(°C)