گزارش خبرنگار صدا و سیما از ورود رئیس جمهور کشورمان به توکیو - کردستان فردا | کردستان فردا