لحظه ای که اولیای دم از قصاص قاتل گذشتند و پلیس مقتول در چهارشنبه سوری سال ۹۲ به شهادت رسید - کردستان فردا | کردستان فردا