حسن یزدانی سخنان پهلوان تختی را تکرار کرد - کردستان فردا | کردستان فردا