زنان ملی‌پوش فوتبال پس از تاریخ‌سازی سجده شکر کردند - کردستان فردا | کردستان فردا