تشییع پیکر خلبان شهید محمدی در ستاد فرماندهی ناجا - کردستان فردا | کردستان فردا