سه شنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸
  • مهرداد_مرادی ناشر، مترجم و نویسنده ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

    مهرداد_مرادی ناشر، مترجم و نویسنده

    ‍ مهرداد مرادی؛ متولد ۱۳۵۰ بانزلانی گوران کرمانشاه، فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه یزد، مدیر مسئول نشر سرانه. این نویسنده و مترجم کرمانشاهی تلاش های فراوان در حوزه های ادبی، رسانه و فرهنگ داشته و یکی از فعالان این عرصه ها در استان کرمانشاه است. مرادی به واسطه ی تجربه و تخصص دانشگاهی، ترجمه […]

نابرابری اجتماعی؛ ریشه برخی آسیب های اجتماعی/ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

نابرابری اجتماعی؛ ریشه برخی آسیب های اجتماعی/

نابرابری اجتماعی به عنوان یک متغیر مستقل می تواند بر بسیاری از دیگر مسائل اجتماعی تاثیرگذار باشد. لذا، به لحاظ جامعه شناختی، تحت عنوان ریشه های آسیب اجتماعی شناخته می شود. از این رو، اهمیت دارد با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در سال های اخیر، برای کاهش نابرابری اجتماعی و عدم تبدیل آن به مسئله حاد در جامعه، برنامه ریزی نمود.

بیانیه رویکرد راهبردی نوین سایت خبری تحلیلی کردستان فردا ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

بیانیه رویکرد راهبردی نوین سایت خبری تحلیلی کردستان فردا

با استعانت از الطاف الهی و پشتوانه مجموعه خبری کردستان فردا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بسط مولفه های توسعه، تحکیم بیش از پیش پایه های اجتماعی، فرهنگی ملت و تقویت انسجام از طرق نهادینه ساختن وحدت ملی با هدف ارتقاء سطوح مختلف پیشرفت در همه زمینه ها در سطح کشور، منطقه و جهان، رویکردها و خط مشی سایت خبری-تحلیلی کردستان فردا به انحاء نوینی به تبیین و تکوین فصل جدیدی از حضور و وجود خود وارد شده است.