۱۹  آگوست؛ روز جهانی بشردوستی
۱۹  آگوست؛ روز جهانی بشردوستی

  خاورمیانه جایی است که عشق ها و دوستی ها بی کفن دفن می شود. خاورمیانه سرزمینی است کهن که با دردها و آرزوها درآمیخته است. خاورمیانه ،جایی است که تمدن بشری در آن ظهور کرده و سومر، عیلام، میزوپتامیا (بین رودان)، مصر،ایران باستان بر تارک این تکه سیاه از جهان می درخشند. پس از […]

 

خاورمیانه جایی است که عشق ها و دوستی ها بی کفن دفن می شود.
خاورمیانه سرزمینی است کهن که با دردها و آرزوها درآمیخته است.

خاورمیانه ،جایی است که تمدن بشری در آن ظهور کرده و سومر، عیلام، میزوپتامیا (بین رودان)، مصر،ایران باستان بر تارک این تکه سیاه از جهان می درخشند.

پس از پایان جنگ اول جهانی اول و فروپاشی امپراتوری مریض عثمانی، منطقه ای تولد یافت که پیش تر و بر طبق قرارداد میان قدرت های پیروز جنگ تقسیم شده بود.

خاورمیانه محصولی بریتانیایی ــ فرانسوی است.

گنجاندن فرهنگ و قومیت و مذاهب گوناگون ،در داخل کشورهای تازه تولد یافته، آنها را به صحنه منازعات خونین در طول قرن بیستم تا به کنون تبدیل کرده است.

دولت ــ ملت های تصنعی با پیروی از ملی گرایی وستفالیایی، در تلاش برای به وجود آوردن دولت هایی مدرن برآمدند.

اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد، سرکوب هویت ها، اقوام و مذاهبی بود که در اقلیت بودند.

سرکوب اقلیت ها توسط حاکمان دست نشانده به ظهور جنبش هایی انجامید که با حکومت های کشورشان از در جنگ درآمدند.

سکوت غرب بر پیچیدگی اوضاع افزوده و در پایان قرن و با فروپاشی بلوک شرق و یکه تازی آمریکا در صحنه معادلات سیاسی و نظامی منطقه، خاورمیانه تبدیل به یک صفحه خونین در جهان بدل گردید.

جنگ اول خلیج فارس، حمله به افغانستان، ظهور طالبان، سقوط صدام حسین و ظهور القاعده، بهار موسوم به عربی و ظهور داعش، نمونه های بدخیم از این ترکیب ناموزون است.

روز جهانی بشر دوستانه هر ساله در ۱۹ آگوست(۲۸ مرداد) برگزار می شود، تا به کسانی که در کارهای بشر دوستانه به حطر افتاده اند و یا جان خود را از دست داده اند، کمک کنند.

این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ تعیین شده و همزمان با تاریخ بمیاران سال ۲۰۰۳ مقر سازمان ملل در بغداد است.

جامعه جهانی از حقوقی می گوید که نه تنها نیست، بلکه از سوی قدرتمندان جهانی بهانه ای است برای کشتار مردمان بی گناهی که از سیاست در این منطقه منحوس بیزارند.

با این وجود، ۱۹ آگوست روز فرخنده برای کسانی است که به دلیل “انسان بودن” و توجه به ارزش های والای “انسانیت”، به کارهای بشردوستانه دست می یازند.

✍️ میکاییل سانیار

  • نویسنده : مکاییل سانیار