کوچر بیرکار، نامی بر قلە تفکر در جهان
کوچر بیرکار، نامی بر قلە تفکر در جهان

به تازگی برنده جایزه "فیلدز" ۲۰۱٨، به عنوان برترین متفکر جهان معرفی شد. "کوچر بیرکار"، همان نامی که دیگر نا آشنا نیست و جهان آن را یکی از افتخارات علمی خود می شناسد. او دیگر تنها متعلق به کردستان و ایران نیست، بلکه همگان کوچر بیرکار را بزرگترین متفکر جهان در سال ۲۰۱۹ می شناسند.

کوچر بیرکار” و نامی بر قله تفکر در جهانبه تازگی برنده جایزه “فیلدز” ۲۰۱٨، به عنوان برترین متفکر جهان معرفی شد. “کوچر بیرکار”، همان نامی که دیگر نا آشنا نیست و جهان آن را یکی از افتخارات علمی خود می شناسد. او دیگر تنها متعلق به کردستان و ایران نیست، بلکه همگان کوچر بیرکار را بزرگترین متفکر جهان در سال ۲۰۱۹ می شناسند.

  1. کوچر بیرکار کیست؟هنگامی که فریدون درخشانی بعد از شرکت درمسابقات ریاضی در شهر لندن به عنواندانشجوی کورد دانشگاه تهران، تصمیم به پناهندگی می گیرد، خوب واقف بود که او یک”مهاجر اندیشمند” است.
  2. فریدون با تکیه بر یک ذهن نظام مند بر محوریت ریاضی، نامخود را به “کوچر بیرکار” تغییر داده و سعی می کند به جوامع اروپایی نشان دهد کهپناهندگی تنها به مفهوم فرصت طلبی عده ای برای کسب یک زندگی حمایتی در سایهسیستم های سوسیال دمکراتیک غربی نبوده و هستند افرادی که نه تنها در جامعه هدفخود حل نمی شوند، بلکه سعی دارند تا جای پای خود را در مسیر ترقی جوامع انسانی برایهمیشه به یادگار بگذارند.
  3. سال ۱۳۶۶ یک خانواده مریوانی با وجود همه مشکلات مالی، خوشحال از تولدفرزندی هستند که ۳۲ سال بعد، بزرگان ریاضی جهان در شهر “ریودوژانیروی” برزیل، یکصدا او را به دلیل کسب افتخار در دریافت جایزه “فیلدز” که به نوبل ریاضیات شناختهمی شود تشویق می کنند. دانشگاه “ناتینگهام” انگلستان تحصیل کرده دانشگاه تهران را با آغوش باز می پذیرد و دکتر فریدون پرورش یافته را براساس شایستگی هایش، و کسب جوایز متعددی مانند “لورهولم“، “مور” و جایزه “بنیاد ریاضی پاریس”، جهت استادی به دانشگاه مشهور و قدیمی “کمبریج” معرفی می نماید.
  4. تلاش های این جوان کورد در زمینه” جذب هندسه جبری” بدون پاسخ نمی ماند، و متولیان اعطای جایزه فیلدز او را در کنار “پیتزشولتز” آلمانی، “آلسیو فیگالی” ایتالیایی و نیز “آکشای ونکاتش” هندی شایسته این افتخار بزرگ دانسته و علاوه بر اعطای مدال افتخار، مبلغ ۱۵ هزار دلار کانادایی را نیز بین آنان تقسیم می کند. این جایزه با ارزش را “جان چارلز فیلدز” کانادایی در سال ۱۹۲۳ برای جوانان کمتر از ۴۰ سال و محقق در رابطه با ریاضیات در نظر گرفته است. درست چهار سال قبل مرحوم” مریم میرزاخانی” توانسته بود به عنوان اولین زن ریاضیدان و ایرانی موفق به کسب این افتخار علمی نایل گردد.از نگاه نگارنده، در موضوع کسب افتخارات علمی در جهان، و نیز توانایی دانش آموزان ایرانی در المپیادهای بین المللی، نباید از یک نکته اساسی غافل بود و آن را از نظر دور داشت، آن این که سیستم آموزشی ایران علاوه بر داشتن نقاط ضعف، برخوردار از نکات مثبتی نیز بوده که بعضاً از دید کارشناسان دور مانده است.تکیه بر شیوه های آموزشی تکرار و تمرین، و نیز حفظیات در مدارس ایرانی، باعث منتخب بودن پزشکان ایرانی در سطوح بین الملل گشته تا جایی که آگاهی این دسته از پرورش یافتگان سیستم آموزشی ایران و اشراف معلمان ایرانی بر ساختار مرور و حفظ به عنوان یکی از شیوه هایکاربردی در آموزش مطالب (البته بدون بررسی نکات منفی این شیوه که سخن را به درازامی کشاند)، توانسته یکی و تنها یکی از فاکتورهای برجسته بودن دانش آموزان و دانشجویان ایرانی را در جهان نشان بدهد.بنابراین به گمان من نباید از تقدیر جهت کرامت جایگاه معلمان و استادان ایرانی غافل بود.سایت کوردستان فردا با باور بە توانمندی های علمی سیستم آموزشی کشور، دست های گرم این بزرگواران را به گرمی می فشارد و بر فرزند شایسته مریوانی نیز درود می فرستیم.

    در پایان ما بر این باوریم که این خطّه از ایران زمین (کردستان)، اندیشمندانی پر آوازه به جامعه علمی ایران و جهان تقدیم کرده است، لذا از مسئولان و سیاست های کلان علمی کشور انتظار می رود که در خصوص حفظ این میراث بیش و بیشتر کوشا باشند.

  • نویسنده : امیر حقیقی