کمیتە مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در بوکان برگزار شد
کمیتە مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در بوکان برگزار شد

به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان، دومین کمیته بررسی مرگ‌ و میر کودکان زیر ۵ سال در سال ۹۸ با حضور رئیس بیمارستان، ریاست مرکز بهداشت, متخصصین کودکان، زنان و زایمان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان با هدف بررسی عوامل دخیل در مرگ و میر ک

به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان، دومین کمیته بررسی مرگ‌ و میر کودکان زیر ۵ سال در سال ۹۸ با حضور رئیس بیمارستان، ریاست مرکز بهداشت, متخصصین کودکان، زنان و زایمان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان با هدف بررسی عوامل دخیل در مرگ و میر کودکان ۱ الی ۵۹ ماهه و نوزادان برگزار گردید.

صادقی دبیر کمیته مرگ‌ و میر کودکان تصریح کرد: اولین سال زندگی برای تامین زیربنای سلامت وبهبود کیفیت زندگی اهمیت ویژه ای دارد، در سال های اخیر میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال در کشور پیشرفته کاهش یافته اما همچان در کشور در حال توسعه بالا است.

کمیتە زیر مرگ و میر کودکان زیرپنج سال بوکان برگزار شد

مهم‌ترین علل مرگ کودکان و نوزادان

صادقی بیان کرد:شناسایی دقیق علت مرگ ومیر کودکان و نوزادان در کشور های درحال توسعه اهمیت ویژه دارد و شاخص های مرگ و میر و مراقبت های بهداشتی در کودکان نشان دهنده اولویت ها و ارزش های حاکم بر جامعه بوده و به عنوان مقیاسی مفید در ارزیابی کیفت بهداشت و سلامت در جامعه است. مستندات حاکی از این است ناهنجاری مادرزادی، بیماری سیستم عصبی، سرطان و سوانح و حوادث به ترتیب مهم‌ترین علل مرگ کودکان ۱ الی ۵۹ ماهه و اختلال مربوط به طول بارداری و رشد جنین‌(نارسی)و اختلال تنفسی، قلبی، از مهم‌ترین علل مرگ و میر نوزادان بوکان می‌باشند.

انتظار می‌رود با انجام مراقبت‌های دوران بارداری و مراجعه به موقع به متخصصین مربوطه و شناسایی بیماری‌های زمینه‌ای و عوامل خطر دوران بارداری در مادران شاهد کاهش تولد نوزادان نارس و دارای ناهنجاری مادرزادی باشیم و مراقبت از کودکان در حوزه بهداشت و انجام مراقبت‌های تخصصی از کودکان بیمار اقدامی در جهت کاهش چشمگیر میزان‌های مربوطه خواهد بود.

  • نویسنده : کردستان فردا