پلیس ساختمانی ، هر اندازه مفید، همان اندازه مخرب
پلیس ساختمانی ، هر اندازه مفید، همان اندازه مخرب

ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از چهارجوب قانون پدیده ی شوم و معظلی اجتماعی می باشد که در این میان عده ی از سودجویان و دلالان بازار مسکن و ساخت و ساز املاک برای کسب منافع مادی خویش مشکلات فراوانی را برای جامعه، شهروندان و مسولین ایجاد می کنند لذا دراین میان پلیس […]

ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از چهارجوب قانون پدیده ی شوم و معظلی اجتماعی می باشد که در این میان عده ی از سودجویان و دلالان بازار مسکن و ساخت و ساز املاک برای کسب منافع مادی خویش مشکلات فراوانی را برای جامعه، شهروندان و مسولین ایجاد می کنند لذا دراین میان پلیس ساختمانی جهت اجرای نص قانون مربوطه، نقش به سزایی دارد.

حاشیه نشینی و باج خواهی از آنان

حاشینه نشینی تقریبا در هر جامعه و تمامی دنیا وجود دارد اما زمانی که عده ی از شهروندان کم تر برخوردار با تهیه اندک سرمایه ی که گاهاً از محل فروش بخشی از زندگی همچون فروش طلاهای اعضای خانواده یا ملزومات زندگی یا خودرو ، سعی در تهیه مسکنی کاملا معمولی آن هم بیشتر اوقات در حاشیه شهر، چگونه عده ی بدون در نظر گرفتن خداوند باری تعالی بر سر اعمال خویش ، اقدام به باج خواهی از چنین مردمی می نمایند. لذا این باج خواهی قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت.
هیچ کسی منکر مشکلات حاشیه ی نشینی برای جامعه و مسولین نمی باشد اما چگونه است که عده ی ابتدا چشم خود را بر روی ساخت و سازهای خارج از قانون بسته و سپس با باج خواهی و اخذ رشوه و ارائه پروانه های جعلی، خدا را ناظر بر اعمال خویش نمی بینند. باید پیگیر شد که آیا این امر که مسبوق به سابقه نیز می باشد چگونه تا اینجا پیش رفته اند چگونه در قبال این ساخت و سازها سکوت کرده و بعدا به اخذ رشوه اقدام نموده اند، قطعا مجرمان این ماجرا سودجویان و دلالان و کسانی که پا را از خط قانون فراتر برده اند می باشند نه شهروندان بی بضاعت و حاشیه نشینی که برای تهیه سرپناه و مسکنی مقعر و معمولی برای خانواده خویش حرکتی انجام داده اند.

پروانه های جعلی

این پروانه های جعلی که صحبت از آن می باشد از کجا پیدا شده است با کمک چه کسانی تهیه شده است چگونه بین مردم دست به دست می گردد. آیا از حرام و غیر قانونی بودن رشوه و باج خواهی اطلاعی ندارند؟ مطابق قانون مجازات اسلامی اخذ رشوه قطعا جرم بوده و در اسلام نیز جزو امور حرام می باشد ولی باید این امر نیز را بیان کرد که اگر عده ی برای احقاق حق قانونی خویش اقدام به ارائه رشوه نموده باشند از مجازات معاف می باشند و صرفا رشوه گیرنده مجازات خواهد شد (مطابق ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه راشی( شخص رشوه دهنده) برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد)

نقش دادستانی و نهادهای امنیتی

دادستانی و نهادهای امنیتی با ورود بهنگام و برخورد قاطع با سودجویان و روشوه گیران ماجرای ساخت و سازهای موجود و کشف و دستگیری باند جاعلان پروانه های ساختمانی می توانند جرقه امیدی را در دل افراد بی بضاعت و حاشیه نشین که فریب این سودجویان را خورده اند را روشن کنند لذا افراد حاشیه نشینی که برای تهیه سرپناهی معمولی که گاها هزینه ان از محل فروش طلاهای اعضای خانواده و یا جمع آوری اندک سرمایه و دسترنج سالها عمر خود می باشد لذا همانگونه از اساس می دانیم این انقلاب و این نظام به توصیه دین مبین اسلام عمل کرده و در مرحله اول متعلق به مستضعفان و فرودستان می باشد و حامی حقوق مستضعفان می باشد بوده است لذا مردم مستضعف و حاشیه نشین امیدوار به احقاق حقوق شرعی و قانونی خویش بوده و چشم انتظار مجازات سودجویان و دلالان می باشند.

پلیس ساختمانی و اخذ رشوه

پلیس ساختمانی در هر جای کشور اگر پا را فراتر از وظیفه قانونی خویش گذارد و اقدام به اخذ رشوه و باج خواهی نماید قطعا باید با برخورد قانونی مواجهه شود. بارها دیده ایم که عوامل پلیس ساختمانی اقدام به توهین و تهدید و درگیری با  شهروندان کرده اند آیا وظیفه پلیس ساختمانی توهین به مردم است یا تهدید شهروندان، یا اخذ رشوه باج از افراد حاشیه نشین؟
لذا قطعا و با پیگیری های دادستانی و نهادهای نظامی و امنیتی که همیشه حامی حقوق مظلومان بوده اند مشخص خواهد شد که ریشه این افراد و این فعالیت های غیرقانونی از کجا آب می خورد و قصد گریز به کجا را داشتند که امروز قانون و دادستانی سد راه آنان شده است. آیا در گذشته نیز همین رویه را داشتند؟ آیا باندی متشکل از خلاف کاران و جاعلان و افراد شرور پشت آنان می باشند. چه میزان رشوه گرفته اند و با چه کسانی متصل و همکار می باشد؟ سابقه و سوابق این افراد چیست و چگونه پست و مقام گرفته اند؟ وظیفه نماینده شهر در قبال این اوضاع چیست؟ چرا در گذشت برخورد قاطعی با آنان نشده است؟ چگونه چنین افرادی به جایگاهای ریز و درشتی چنگ زده اند و جای جوانان پاک دست و تحصیل کرده را گرفته اند؟
لذا شهروندان این جامعه از دادستان محترم و مجموعه قضایی چشم انتظار برخورد قاطع قانونی با متخلفان و احقاق حقوق  شرعی و قانونی شهروندان فریب خورده حاشیه نشین می باشند.
  • نویسنده : حمزه مرادی