پروفسور عزالدین مصطفی رسول ، فیسلوف و سیاستمدار اقلیم کردستان درگذشت
پروفسور عزالدین مصطفی رسول ، فیسلوف و سیاستمدار اقلیم کردستان درگذشت

سرویس اقلیم کردستان و عراق ــ بە گزارش کردستان فردا، پروفسور عزالدین مصطفی رسول، اندیشمند کرد امروز  ۲۰۱۹/۱۰/۳  در شهر سلیمانیه، اقلیم کردستان دار فانی را وداع گفت. وی در سال ۱۹۳۴ میلادی در شهر سلیمانیه دیده به جهان گشود. وی در سال ۱۹۷۹ از دانشگاه مسکو موفق به دریافت دکترای فلسفه شد. عزالدین مصطفی […]

سرویس اقلیم کردستان و عراق ــ بە گزارش کردستان فردا، پروفسور عزالدین مصطفی رسول، اندیشمند کرد امروز  ۲۰۱۹/۱۰/۳  در شهر سلیمانیه، اقلیم کردستان دار فانی را وداع گفت. وی در سال ۱۹۳۴ میلادی در شهر سلیمانیه دیده به جهان گشود. وی در سال ۱۹۷۹ از دانشگاه مسکو موفق به دریافت دکترای فلسفه شد.

عزالدین مصطفی رسول رئیس کمیسیون آموزش عالی دانشگاه کویه، عضو پارلمان کردستان در دوره اول، عضو فراکسیون پارلمانی سبز، رئیس کمیسیون آموزش عالی پارلمان کردستان و  عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان بوده است.

عزالدین مصطفی رسول فعال علمی و سیاسی دارای نفوذ زیادی در حکومت منطقه ای کردستان بود از جمله آثار وی : « ئه حمه دی خانی»، «مه م و زین»، «ریالیزمی نوین»، «ئه ده بیاتی کوردی»، «ئاگر»، «شانوگه ری و جه ژنانه»، «تنزیه الروح»، «بقلم کوردی»، «بحوپ شژرات» می باشد.

  • نویسنده : کردستان فردا