واکنش کشور آمریکا به گفته های ابراهیم رئیسی
واکنش کشور آمریکا به گفته های ابراهیم رئیسی

رئیسی به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا هنوز آمادگی بازگشت به مذاکرات در وین را دارد، ایران باید در سیستم سیاسی خود تصمیم مناسب را اتخاذ کند. او گفت: «ما آماده بازگشت به وین برای ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم برای بازگشت متقابل به برنامه جامع اقدام مشترک هستیم. واضح است که مقامات در ایران، در […]

رئیسی به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا هنوز آمادگی بازگشت به مذاکرات در وین را دارد، ایران باید در سیستم سیاسی خود تصمیم مناسب را اتخاذ کند.

او گفت: «ما آماده بازگشت به وین برای ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم برای بازگشت متقابل به برنامه جامع اقدام مشترک هستیم. واضح است که مقامات در ایران، در چارچوب سیستم (سیاسی) خود باید تصمیم بگیرند که در چه مسیری پیش بروند.»

پرایس افزود: «توپ با طرف ایرانی است. ما آماده مذاکرات دیپلماتیک هستیم، زیرا معتقدیم که این به نفع ما است.»به گفته او ایالات متحده همچنان به رایزنی درباره گفت‌وگوی سایر شش عضو این گروه به عنوان میانجیگران بین‌المللی، از جمله فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین ادامه می‌دهد.