اولین نشست تخصصی: نقش مدلسازی اطلاعات شهرCIM در مدیریت شهری(بوکان)
اولین نشست تخصصی: نقش مدلسازی اطلاعات شهرCIM در مدیریت شهری(بوکان)

🔹مکان: دانشگاه علمی- کاربردی واحد بوکان (گروه شهرسازی و معماری) 🔹سخنران: مهندس سید یاسین مجیدی 🔹زمان: سه شنبه 98/02/10 ساعت: 16:00 الی 18:00 ✅شرکت برای عموم شهروندان آزاد است

💢اولین نشست تخصصی:

نقش مدلسازی اطلاعات شهرCIM در مدیریت شهری(بوکان)

🔹مکان:

دانشگاه علمی- کاربردی

واحد بوکان

(گروه شهرسازی و معماری)

🔹سخنران:

مهندس سید یاسین مجیدی

🔹زمان:

سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰

ساعت: ۱۶:۰۰  الی  ۱۸:۰۰

✅شرکت برای عموم شهروندان آزاد است