میخواهیم تحت عنوان زن کورد، کلیشه های سیاسی اورامانات را بشکنیم
میخواهیم تحت عنوان زن کورد، کلیشه های سیاسی اورامانات را بشکنیم

وقت آن رسیده است که زنان اورامانات در مواجه با حوزه سیاسی که موثر بر تمام شاخصه های توسعه همه جانبه و رونق شهرستان های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر است با هر شرایطی در زندگی، برای ساختن آینده این مرز و بوم، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. اینکه زنان در حوزه ها […]


وقت آن رسیده است که زنان اورامانات در مواجه با حوزه سیاسی که موثر بر تمام شاخصه های توسعه همه جانبه و رونق شهرستان های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر است با هر شرایطی در زندگی، برای ساختن آینده این مرز و بوم، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. اینکه زنان در حوزه ها و رشته های مختلف پیشرفت میکنند و به مراتب عالی میرسند، نخست از توانمندی و استعداد زن کورد حکایت دارد و سپس نشان می دهد هیچ عاملی نمی تواند مانع حضور او شود.

از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران و در دوران انقلاب، علما و صالحان کورد در خاورمیانه همواره بر این موضوع تاکید داشتند که حدود و چهارچوب هایی داریم ولی در آن ممنوعیتی برای پیشرفت زنان وجود ندارد و پیشرفت زنان در عرصه های مختلف نه تنها امکان دارد و باید زمینه آن فراهم شود بلکه در بسیاری موارد لازم است؛ زیرا زنان با عملکرد خود، الگوسازی و امید و تحول ایجاد میکنند.

دریافت نشان پُر افتخار جایزه صلح نوبل از سوی نادیا مراد دختر کورد با تحمل آن همه رنج و درد نسل کُشی … هم از همان موارد و اتفاق های الگوسازی است. امروز در اورامانات گرفتار کلیشه های ذهنی هستیم مبنی بر اینکه زنان در حوزه بدست گرفتن قدرت سیاسی ورود نکنند و باید خود را محدود به حوزه های سنتی درون خانگی کنند. وجود این حوزه ها خوب و لازم است اما نباید این موضوع که زنان در بسیاری از رشته ها از جمله کشاورزی، باغداری، پزشکی، ورزشی، استادی، دانشگاه، سینما، تائتر، استارتاپ ها، فن آوری های نوین و سایر عرصه های اشتغال و کارآفرینی تحصیلات و تخصص پیدا کرده اند را نادیده گرفت. بلکه باید برای زنان، فضا و شرایط پرداخت زکات علم و دانش  و حضور کامل و جامع را فراهم کرد. مهمترین نقش و اثری که این خبر دارد این است که می تواند بسیاری کلیشه های ذهنی را تغییر و نشان دهد که ما نسبت به موضوع زنان و نقش آفرینی آنان نباید کلیشه ای فکر کنیم.

کما اینکه از زمانی که زنان کورد روژ آوا در سوریه بخصوص زنان کورد کوبانی اسلحه بدست گرفتند و از کوردستان سوریه و تمامیت ارضی مملکتشان در مقابل داعشِ متوحشِ سفاکِ خون ریز دفاع و مقاومت کردند و جهانیان را از این همه شجاعت و شهامت  متحیر نمودند و ارتش تا دندان مسلحِ داعش اندیشِ اردوغانِ فاشیست و ماشین جنگی او را به زانو در آوردند بسیاری از کلیشه ها شکست. و چه زیبا شهید بهشتی فرمودند که زن در اسلام زنده، سازنده و رزمنده است به شرطی که لباس رزمش، عفتش باشد.

در زمینه پیشرفت ها و دستاوردهای حضور زنان کورد خیلی راه باز شده است، این باز شدن راه ها به مفهوم نفی ارزش ها و نادیده گرفته شدن حدود شرعی نیست بلکه با رعایت همه آن حدود است که این دختران در حال رشد و پیشرفت هستند و دستاورد خوب دارند.

خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران، ائمه جمعه و جماعت اورامانات و در راس آن حاج ماموستا ملا عبدالقادر قادری در شهرستان پاوه، حاج ماموستا ملا احمد فخری در شهرستان جوانرود، حاج ماموستا ملا احمد شیخی در شهرستان ثلاث باباجانی، حاج ماموستا ملا عبدالله غفوری در شهرستان روانسر و حاج ماموستا ملا احمد رحیمی نژاد در شهر شاهو و …. همواره در این راستا گام برداشته اند و تلاش می کنند از محدودیت های مطلق در مورد زنان بکاهند تا تفسیر وسیع تری از احکام الهی ارائه دهند. به نحوی که محدودیت کمتری ایجاد کند تا برخورد های سلبی به نگاه های ایجابی و مثبت ختم شود چرا که در این صورت بهتر میتوانیم حدود ارزش ها و موازین دینی و اسلامی و اخلاق را در جامعه ترویج کنیم .

متاسفانه در زمینه حضور زنان در عرصه سیاسی مخصوصا در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اورامانات هم دچار تناقض و کلیشه های ذهنی هستیم و به همین دلیل زنان را از بخش مهمی در عرصه حضور سیاسی محروم کرده ایم.

تناقض آنجا خود را نشان میدهد که زنان در انتخابات با حق رای خود مشارکت دارند اما فضای سنتی اورامانات به آنان جرات حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و موفقیت را نمی دهد. این قانون نانوشته و سلیقه ای است که متاسفانه از این نوع برداشت ها و قوانین نانوشته در اورامانات زیاد داریم. بهرحال واقعیت آنست یک دست صدا ندارد، همراه هم شویم، می خواهیم تحت عنوان زن کورد، کلیشه های سیاسی اورامات را بشکنیم.

  • نویسنده : دکترشهرزادخان اردلان