تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی چه مزایایی دارد؟
تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی چه مزایایی دارد؟

فقدان قرارداد بین طرفین معامله یا تنظیم غیر تخصصی آن، موجب شده که ماه ها و سال ها وقت طرفین معامله، در دادگستری با پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله و هزینه دادرسی، تلف گردد، از این رو در این مقاله، مزایای تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.  قرارداد در […]

فقدان قرارداد بین طرفین معامله یا تنظیم غیر تخصصی آن، موجب شده که ماه ها و سال ها وقت طرفین معامله، در دادگستری با پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله و هزینه دادرسی، تلف گردد، از این رو در این مقاله، مزایای تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 قرارداد در موسسه حقوقی

در رابطه با مزایای تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی می توان عنوان نمود که چنین قراردادهایی دارای متن جامع و کاملی هستند، زیرا مشاور حقوقی قرارداد به لحاظ رابطه کاری و شغلی خاص طرفین معامله و با تسلط به قوانین حاکم در آن، به تنظیم قراردادها اقدام می کند و نکات حقوقی تنظیم قراردادها را رعایت می کند ، به گونه ای که می توان حتی در متن مندرج در قرارداد تفاوت میان یک قرارداد عادی با قراردادی که در موسسه حقوقی با تسلط کامل تهیه شده است، را مشاهده نمود .
موسسات حقوقی دارای تجربه کاری بالا و تخصص لازمه در تنظیم انواع قراردادها می باشند که در این راستا از صاحب نظران و کارشناسان تحصیل کرده در حوزه ی علم حقوق بهره می برند ، لذا با اطمینان کامل می توان تنظیم انواع قرارداد را به چنین موسساتی سپرد و از نتیجه ی آن در جهت تحقق مفاد قرارداد، مطمئن بود.

مزایای  تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی

پیشگیری از دعوا : با وجود قرارداد شفاف ، قوی و اصولی دیگر طرفین دعوا نمی توانند به دنبال نقطه ضعف و تخلفی باشند .
جلوگیری از باخت در دعوا : در قرارداد محکم و قوی با رسیدن اختلاف طرفین به دادگاه ، احتمال برد بسیار بالا خواهد بود.
جلوگیری از طولانی شدن دعوا :
در قرارداد واضح و روشن ، دیگر نیازی به کارشناس، شاهد، قسم و … نخواهد بود و قاضی سریع حکم خواهد داد.
جلوگیری از اختلاف نظرهای قضایی :
 با تنظیم صحیح قرارداد، دیگر تفسیرهای متفاوت قضایی از آن برداشت نخواهد شد.
جلوگیری از هزینه های پولی برای پرونده :
در قراردادهای قوی تنظیم شده دیگر به صرف هزینه های اضافه نیازی نخواهد بود.
جلوگیری از اتلاف وقت و درگیری و تنش در دادگستری : با تنظیم قرارداد تخصصی، دیگر نیازی به هزینه برای وکیل گران قیمت، هزینه دادرسی، کارشناسی و ….نخواهد بود.
جلوگیری از پارتی بازی و از بین حق و حقوق فرد :
 با تنظیم یک قرارداد اصولی دیگر جای هیچ گونه ضعف و ابهامی جهت پارتی بازی وجود نخواهد داشت.
اجرای صحیح و به موقع تعهدات و افزایش کیفیت کار :
در قرارداد صحیح ، همه چیز مشخص و منظم خواهد بود و ترتیب حقوقی برقرار خواهد شد.
کاهش ریسک اقتصادی : باتنظیم قرارداد صحیح ، از لحاظ حقوقی ، ریسک اقتصادی کاهش می یابد.
حفظ رابطه ها : باتنظیم قرارداد قوی و جامع ، روابط انسان ها و حرمت ها حفظ می شود.
هموار شدن مسیر برای رسیدن به توافق بین طرفین :
ابتکار حقوقی و تمهید ساز از سوی مشاور جهت تنظیم قرارداد ، باعث از بین رفتن دغدغه های حقوقی طرفین معامله می گردد .
  • نویسنده : حمزه مرادی