قبل از همه شهرزادخان اردلان بخواند
قبل از همه شهرزادخان اردلان بخواند

وقت آن رسیده است حضور در مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیری های آن برای آبادانی مملکت یکی از دغدغه های مهم جامعه زنان محسوب شود.  ما زنان می خواهیم مثل همیشه ثابت کنیم که می توانیم و باید در تصمیم سازی های ریز و کلان مجلس شورای اسلامی مشارکت کنیم، و نگران آن هستیم […]

وقت آن رسیده است حضور در مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیری های آن برای آبادانی مملکت یکی از دغدغه های مهم جامعه زنان محسوب شود.  ما زنان می خواهیم مثل همیشه ثابت کنیم که می توانیم و باید در تصمیم سازی های ریز و کلان مجلس شورای اسلامی مشارکت کنیم، و نگران آن هستیم که اگر نقش مهم و تاثیرگذاری در انتخابات پیش رو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دست و پا نکنیم، مشارکت زنان در عرصه سیاسی ساخت جامعه عملا به پدیده ای ناکارآمد و بدون اهمیت تنزل یابد.

ما معتقدیم زنان و دختران این سرزمین در پروسه تصمیم سازی مجلس شورای اسلامی سهم بیشتری داشته باشند.
مخاطب این یادداشت قبل از همه حقوقدان دکتر شهرزادخان اردلان است. او شجاعانه و با درایت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یافته است. در بررسی معیارها ، شاخص ها و توانمندی ها برای نمایندگی جامعه زنان و تاثیرگذاری در تصمیم سازی های مجلس شورای اسلامی ، ایشان را یک پدیده مبارک برای توسعه همه جانبه ایران می دانم و بر همین اساس در مقوله معیشت و امنیت زنان پیشنهاد می کنم با توجه به وضعیت اقتصادی امروز جامعه در صورت تایید صلاحیت و پیروزی و حضور در مجلس یازدهم با توجه به وضعیت اقتصادی امروز جامعه که به نظر می رسد مهمترین اولویت مجلس یازدهم باید توجه به بررسی مشکلات اقتصادی برای تصویب قوانین در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. و از همین حیث مجلس یازدهم نیز به نظر من باید اولویت خود را معیشت مردم قرار دهد و در جهت رونق تولید برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی ریل گذاری قانونی را انجام دهد به این امید که مجلس بتواند از گردباد موازی کاری بیرون بیاید و حقوق مردمی که مجلس را از طریق نمایندگانشان شکل می دهند را پیگیری کنند.

علاوه بر این بسیاری از مسائل حوزه زنان نیازمند بازنگری های قانونی است. و بسیاری از قوانین مربوط به امور زنان و کودکان یا از اساس اجرا نمی شود یا سلیقه ای اجرا میشود که مجلس یازدهم باید در جهت نظارت بر اجرای امور و قوانین حوزه زنان پویا وارد صحنه شود . قوانین مربوط به تامین امنیت زنان و کودکان نیز باید مورد توجه و در قسمت های نخستین اولویت بندی مجلس یازدهم باشد.

  • نویسنده : فاطمه عسگری - کارشناس ارشد صنایع غذایی
  • منبع خبر : کردستان فردا