فرماندار پیرانشهر خواستار مساعدت در پرونده لقمان وحید کولبر قربانی مین شد
فرماندار پیرانشهر خواستار مساعدت در پرونده لقمان وحید کولبر قربانی مین شد

فرماندار پیرانشهر در نامه ای به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز خواستار مساعدت پرونده لقمان وحید کولبر شین ابادی که قربانی مین بود شد. لقمان وحید کولبر اهل شین آباد پیرانشهر که در اسفند ماه سال ۹۶ هنگام عبور از مرز روی مین رفت که در این حادثه یک پا خود را از دست داد […]

فرماندار پیرانشهر در نامه ای به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز خواستار مساعدت پرونده لقمان وحید کولبر شین ابادی که قربانی مین بود شد.

لقمان وحید کولبر اهل شین آباد پیرانشهر که در اسفند ماه سال ۹۶ هنگام عبور از مرز روی مین رفت که در این حادثه یک پا خود را از دست داد و چشمانش نیز آسیب دید.وحید به کمک فعالان مدنی توانست هزینه عمل چشمش را جور کند اما بعد از یک سال و نیم که چندین بار زیر تیغ جراحی رفت و همچنان برای درمان عفونت نیاز به خدمات درمانی دارد.به همین دلیل فرماندار پیرانشهر در نامه خطاب به بیمارستان امام رضا (ع) تقاضا کرد که با این کولبر کم بضاعت مساعدت شود.

سیدعلی ترابی همچنین افزود که پرونده انفجار این کولبر در فرمانداری مفتوح است. لقمان وحید نیز امیدوار است که بیمارستان هزینه درمان را نگیرد وی گرچه دفترچه بیمه روستایی و عشایر را دارد اما چنین انفجار ادوات شامل حال بیمه نمی شود و خود قادر به تامین مخارج هزینه سنگین درمانی نیست.

  • نویسنده : کردستان فردا