فاجعه ترامپ: بدخواه همه، خیرخواه هیچکس
فاجعه ترامپ: بدخواه همه، خیرخواه هیچکس

ما (مردم امریکا) در میان یک فاجعه ملی بی سابقه ( فاجعه ترامپ ) هستیم. منظور از فاجعه بی سابقه همه گیری کرونا، رکود اقتصادی، پلیس های قاتل، شهرهای غارت شده یا تبعیض نژادی نیست.این موضوعات همگی پیش از این هم وجود داشته اند. فاجعه بی‌سابقه مردم آمریکا آن است که برای نخستین بار تحت […]

ما (مردم امریکا) در میان یک فاجعه ملی بی سابقه ( فاجعه ترامپ ) هستیم. منظور از فاجعه بی سابقه همه گیری کرونا، رکود اقتصادی، پلیس های قاتل، شهرهای غارت شده یا تبعیض نژادی نیست.این موضوعات همگی پیش از این هم وجود داشته اند.
فاجعه بی‌سابقه مردم آمریکا آن است که برای نخستین بار تحت رهبری فردی قرار گرفته‌ایم که مضمون خطابه دومین افتتاحیه ریاست جمهوری لینکلن را اینگونه معکوس می‌کند:
«بدخواهی نسبت به همه، خیرخواهی نسبت به هیچکس»!! این هشت کلمه‌ همه آن چیزی است که در رئیس جمهور مشهود است.هدف ریاست جمهوری دونالد ترامپ خراب کردن هر چیزی است.
 او این کار را از طریق سخنان پوچ انجام می دهد. به همین دلیل از استخدام فردی که سخنرانی های معقولی برایش بنویسد، امتناع کرده و توییتر را به عنوان رسانه محبوب برای برقراری ارتباط برگزیده است. از منظر ترامپ توییتر برای سخنرانی‌های تحریک‌آمیز و تحقیرآمیز طراحی شده. برای آنکه باعث تکبر طرفداران و عصبانی کردن مخالفان شود و گفتمان ملی را به کری خواندن‌های متقابل تقلیل دهد.

فاجعه ترامپ

 گفتارهای ترامپ عموما با هدف فتنه انگیزی، ایجاد احساس کاذب در هواداران و سرخوردگی در مخالفانش طراحی شده است تا همگرایی ملی را به ناسازگاری بکشاند و فضا را دو قطبی کند. هرکسی که توئیت های ترامپ را مطالعه کند تحت تاثیر شیوه های ابداعی او در عوام فریبی قرار می‌گیرد. اما هر چیزی که دستاورد وی باشد برای ما یک فاجعه است.
 زمانی که بحران کرونا صدها هزار خانواده را از عزیزانشان محروم کرد،رئیس جمهور بی مهارت ما نتوانست با سخنان اش مرهم قلب های شکسته باشد. حتی سخنان و رفتار او ‌پس از دهه ها باعث شعله ور شدن دوباره اعتراض به تبعیض نژادی شد.
 البته اگر منصف باشیم ترامپ در مواجه با حوادث پلیس های مینیاپولیس، رفتاری بدتر از اوباما در برخورد با حوادث فرگوسن نداشت. تردید جدی وجود دارد که عملکرد هیلاری کیلینتون ( اگر رئیس جمهور میشد)در مواجه با همه گیری کرونا بهتر از ترامپ بود.
 ترامپ مسئول مرهم گذاشتن بر همه زخم های مردم نیست، اما در برابر زخم هایی که خود او ایجاد کرده و اکنون چرک کرده اند و تا زمانی که  رئیس جمهور امریکاست التیام نخواهند یافت، مسئولیت دارد.
  • نویسنده : برت استیفن
  • منبع خبر : نیویورک‌تایمز