صلح در افغانستان تا جنگ در سوریه
صلح در افغانستان تا جنگ در سوریه

در حالیکه امریکا و طالبان در مورد صلح در افغانستان به توافق رسیده و روند صلح در داخل افغانستان با همه مشکلات و موانع فرهنگی و سیاسی موجود به حرکت خود ادامه می دهد، در سوریه بر طبل جنگ کوبیده می شود. هم دولت سوریه هم ترکیه در شرایط سختی که بر منطقه حاکم است […]

در حالیکه امریکا و طالبان در مورد صلح در افغانستان به توافق رسیده و روند صلح در داخل افغانستان با همه مشکلات و موانع فرهنگی و سیاسی موجود به حرکت خود ادامه می دهد، در سوریه بر طبل جنگ کوبیده می شود. هم دولت سوریه هم ترکیه در شرایط سختی که بر منطقه حاکم است و مخصوصا همه گیرشدن ویروس کرونا به صورت تصاعدی در منطقه، بی توجه به وخامت اوضاع، تهدیدات جنگی خود را به میانجی اقدامات روزافزون روسها، افزایش می دهند. روسیه با بمباران مواضع ترکیه در ادلب، خسارت جانی به نیروهای ترک و نیروهای مورد حمایت این کشور وارد کرد و متقابلا ترکیه نیز از یک سو با آزادکردن مرز خود با اروپا ، آوارگان سوری و غیر سوری را تشویق به ورود به اروپا کرد و از سوی دیگر مواضع سوریها را در ادلب بمباران کرد.
در این بین جان انسانهای آواره را دولتهای یادشده به سخره گرفته و آنها را در معرض خطر قرارداده اند. استفاده ابزاری از آوارگان توسط ترکیه، دامن زدن به جنگ و احتمال درگیری محدود حتی با ایران، جنگ طلبی سوریه و روسیه، روند نامعقول حاکم بر منطقه است که تداوم آن لطمات بیشتری را از نظر روحی و روانی به مردم منطقه خواهد زد. بجاست سیاستمداران و حامیان نظامی آنها در این وضعیت تاسف برانگیز قدری به خود آیند. در غیاب آنها تاریخ نوشته خواهد شد.
  • نویسنده : عبدالعزیز مولوی