سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد
سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد

به گزارش کردستان فردا حشمت الله صیدی شهردار سنندج در گفت و گو با خبر نگاران گفت:شهر سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد.صیدی افزود که هدف یونسکو از به راه اندازی ثبت جهانی شهر ها برند سازب ان شهر است و باعث می شود تا این شهر هویت و اصالت […]

به گزارش کردستان فردا حشمت الله صیدی شهردار سنندج در گفت و گو با خبر نگاران گفت:شهر سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد.صیدی افزود که هدف یونسکو از به راه اندازی ثبت جهانی شهر ها برند سازب ان شهر است و باعث می شود تا این شهر هویت و اصالت ش را به جهانیان معرفی شود که این امر برای سنندج محقق شده.
شهر سنندج یا سنه کوردسان مرکز استان کردستان در غرب ایران و بیستو سومین شهر بزرگ ایران است.زبان شهر سورانی و به شهر مساجد و نیز هزار تپه معروف است.