سردار آجورلو با مدیرعامل استقلال دیدار ویژه ای داشت
سردار آجورلو با مدیرعامل استقلال دیدار ویژه ای داشت

حضور آرش برهانی در جلسات سردار آجورلو با وزیر ورزش در جلسه‌ای که هفته گذشته بین دکتر سجادی و سردار آجرلو برگزار شد آرش برهانی هم حضور داشت.   آرش برهانی در تیم پاس که سردار آجورلو مدیرعاملش بود بازی می کرد و از آن زمان رابطه خوبی با سردار دارد حتی شنیدیم آرش در […]

حضور آرش برهانی در جلسات سردار آجورلو با وزیر ورزش در جلسه‌ای که هفته گذشته بین دکتر سجادی و سردار آجرلو برگزار شد آرش برهانی هم حضور داشت.

 

آرش برهانی در تیم پاس که سردار آجورلو مدیرعاملش بود بازی می کرد و از آن زمان رابطه خوبی با سردار دارد حتی شنیدیم آرش در جلسه ای که بین سجادی و آجورلو برگزار شده بود حضور داشت و به همین دلیل امیدوار است با توجه به رابطه خوبش با سردار در استقلال نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

پیش بینی می شود تجربیات به کمک استقلال خواهد آمد.