خبرنگاران ، قشر فراموش شده از حمله کرونا
خبرنگاران ، قشر فراموش شده از حمله کرونا

این روزها که اوضاع جامعه خوب نیست و بستر سلامت اکثر قریب به اتفاق شهروندان در خطر است، عده‌ای از شهروندان هم هستند که با این همه درد و مصیبت مشغول اطلاع رسانی بوده و این قشر در حمله کرونا به عنوان قشری فراموش شده مشغول فعالیت هستند. حتی دیگری خبری از شعار: « رسانه‌ها؛ […]

این روزها که اوضاع جامعه خوب نیست و بستر سلامت اکثر قریب به اتفاق شهروندان در خطر است، عده‌ای از شهروندان هم هستند که با این همه درد و مصیبت مشغول اطلاع رسانی بوده و این قشر در حمله کرونا به عنوان قشری فراموش شده مشغول فعالیت هستند. حتی دیگری خبری از شعار: « رسانه‌ها؛ قشر چهارم دمکراسی هستند» نیست.
  • اگر اخبار و اطلاعات مسئولان را ببینید یا بخوانید می‌بینیم که از هر قشر و اشخاصی خبری هست و تنها خبرنگاران هستند که مظلوم واقع شده‌اند و خبری از بسته حمایتی، کمک معیشتی ویژه، بیمه بیکاری و…. نیست هرچه هست اقدامات خبرنگاران به عنوان یک وظیفه محسوب می‌شود و خبری از حمایت مسئولان نیست. البته در بیانیه جدید دال بر ممنوعیت فعالیت چاپخانه‌ها و رسانه‌های کاغذی، آخرین ضربه نابودی بر پیکر بی‌جان رسانه‌های مکتوب زده شد.
اساتید و مسئولان امری که این تصمیم را گرفته‌اند، نگفته‌اند که برای این قشر و ملزومات زندگی ایشان چه اندیشه‌ای داشته‌اند؟ قرار است کاروان اطلاع رسانی چگونه مورد حمایت قرار بگیرند؟

خبرنگاران فراموش شده اند

خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بدون شک در طول سال بیش از ۳۶۴ روز به فراموشی سپرده می‌شوند و در یک روز که به صورت تقویمی به ایشان اختصاص داده شده است با حرف‌های غیر قابل باوری همچون چراغ راه آینده و…. مورد تجلیلی قرار می‌گیرند و بعد از این تاریخ بازهم به فراموشی سپرده می‌شوند.
اهالی رسانه در هر بستر زمانی مشغول انجام وظیفه هستند؛ در سیل، زلزله و…. مسئولان امر در هر بستر از شادی و غم جامعه از اهالی رسانه انتظار خدمت رسانی دارند و در برابر خدمات اهالی رسانه خبری از حمایت در بستر بحران نیست.
مثلا در زلزله کرمانشاه، سیل شیراز و…. هیچ خبری از حمایت از اهالی رسانه منتشر نگردید و بدون شک هم هیچ حمایتی صورت نگرفت. حالا هم با حضور بستر بیش از یک ماه از ویروس کرونا؛ البته براساس سخن مسئولان؛ هیچ خبر یا وعده‌ای دال بر حمایت از مسئولان نیست و ممنوعیت فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران فعال در روزنامه‌ها و….. بدون شک بسته حمایتی از اهالی رسانه است. گوئی اهالی رسانه زندگی ندارند و امورات زندگی ایشان از ناکجاآباد تامین می‌گردد.
  • نویسنده : شورش عزیزی