تیم پرسپولیس میزبان لیگ قهرمانان آسیا شد؟
تیم پرسپولیس میزبان لیگ قهرمانان آسیا شد؟

AFC درخواست باشگاه الوحده امارات برای میزبانی گروه E لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ را رد کرد. نشریه «الاتحاد» امارات، نوشت AFC درخواست باشگاه الوحده امارات برای میزبانی گروه E لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ را رد کرد.  در این گروه پرسپولیس و الوحده امارات تنها درخواست کننده برای میزبانی از مسابقات گروه به صورت متمرکز بودند […]

AFC درخواست باشگاه الوحده امارات برای میزبانی گروه E لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ را رد کرد. نشریه «الاتحاد» امارات، نوشت AFC درخواست باشگاه الوحده امارات برای میزبانی گروه E لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ را رد کرد.

 در این گروه پرسپولیس و الوحده امارات تنها درخواست کننده برای میزبانی از مسابقات گروه به صورت متمرکز بودند و با رد شدن درخواست الوحده، پرسپولیس برای میزبانی از این بازی‌ها رقیبی ندارد.