تجدید میثاق روی  ارزشهای اجتماعی
تجدید میثاق روی  ارزشهای اجتماعی

فعالان مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی درباره قتل فجیع رومینا بسیار گفتند و نوشتند که این واکنش ها کاملا درست، ستودنی و قابل دفاع است. این نشانه زنده بودن جامعه و تجدید میثاق بر روی ارزش هایی است که نهادهای رسمی هنوز آنطور که شایسته است پا به پای جامعه این ارزشها را جدی […]

فعالان مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی درباره قتل فجیع رومینا بسیار گفتند و نوشتند که این واکنش ها کاملا درست، ستودنی و قابل دفاع است. این نشانه زنده بودن جامعه و تجدید میثاق بر روی ارزش هایی است که نهادهای رسمی هنوز آنطور که شایسته است پا به پای جامعه این ارزشها را جدی نگرفته اند. امیدوارم نهادهای رسمی نقد و عواطف جامعه را بشنوند و درک کنند و زمینه تدوین و تنظیم قوانینی سختگیرانه‌تر را فراهم آورند تا دیگر شاهد بروز چنین رویدادهایی نباشیم.
قتل رومینا توسط پدرش، آن هم در خواب دل هر انسانی را به درد می آورد، این رفتار بیانگر نهایت قساوت و بی رحمی پدر این دختر بی نواست. ولی طرف دیگر ماجرا(به گفته رسانه ها) مردی 35 ساله به نام بهمن است که در مصاحبه اش گفته« چند سالی بود که عاشق هم بودیم و…»
رومینا به گفته رسانه ها تنها سیزده یا چهارده سال سن داشته است. این آقای محترم از چه سنی عاشق رومینا شده بود؟ ده سالگی؟ یازده سالگی؟ به نظر می رسد که علاوه بر تحلیل رفتار ضدانسانی پدر رومینا، باید پرونده ای اجتماعی برای این مرد 35 ساله نیز باز کرد که از کنترل احساسات خود ناتوان بوده و این سرنوشت تلخ را برای دختری نوجوان رقم زده است. امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و تسهیل ارتباط، متأسفانه شاهد مردان میانسالی هستیم که به دختران نوجوان گرایش یافته اند. در نوشته دیگری به این موضوع خواهم پرداخت.
یادمان نرود که جامعه فعلی ایران و به ویژه طبقه متوسط نسبت به گرایش مردان میانسال به دختران نوجوان هم حساسیت هایی دارد و لازم است در این زمینه هم مجددا بر ارزش های اجتماعی خود پافشاری کند تا شاید عده ای عبرت گیرند.
  • نویسنده : دکتر_فردین_علیخواه