بیانیه رویکرد راهبردی نوین سایت خبری تحلیلی کردستان فردا
بیانیه رویکرد راهبردی نوین سایت خبری تحلیلی کردستان فردا

با استعانت از الطاف الهی و پشتوانه مجموعه خبری کردستان فردا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بسط مولفه های توسعه، تحکیم بیش از پیش پایه های اجتماعی، فرهنگی ملت و تقویت انسجام از طرق نهادینه ساختن وحدت ملی با هدف ارتقاء سطوح مختلف پیشرفت در همه زمینه ها در سطح کشور، منطقه و جهان، رویکردها و خط مشی سایت خبری-تحلیلی کردستان فردا به انحاء نوینی به تبیین و تکوین فصل جدیدی از حضور و وجود خود وارد شده است.

سایت خبری تحلیلی کردستان فردا و ماهنامه بوکان، واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان با رویکردی توسعه بخش در تلاش خواهد بود که به شیوه ای مستقل، ضمن اتکاء و استمداد از قابلیت ها و تنوعات فرهنگی و غنی ایران زمین، فارغ از هرگونه جهت گیری و جناح گرایی های فرهنگی، دینی و مذهبی، قومی و نژادی و بر اساس آنچه که در موازین دین مقدس اسلام و قانون اساسی کشور بر آن صحّه گذاشته شده است در تمامی زمینه ها و حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی، تاریخی و… در دو سطح ملی (شهری، منطقه ای، ملی) و فراملی، در راستای آگاهی بخشی به مخاطبان وفق مفاد و تعاریف مصوب در آئین نامه اجرایی این خبرگزاری و همچنین و حرکت به سمت توسعه پایدار انسانی، فعالیت های خود را براساس توجه به قابلیت و پتانسیل ها، عملکردها و مبانی علمی، ارزشی و اخلاق رسانه ای به انجام رساند.
رویکردهای نوین سایت بر آن است تا با توجه به پتانسیل های موجود علمی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی در سطح شهرستان بوکان، استان، مناطق کردنشین و کشور، همچنین با در نظر گرفتن منافع ملی و پیشبرد و شکوفایی هرچه بیشتر توانایی ها در سطح داخلی و فراملی به خدمت جامعه فرهنگی و علمی تمامی جغرافیای ایران زمین درآید. و در این راستا و برای تعمل به این اهمّ، از همه اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران و شخصیت های علمی، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان، ادیبان، شاعران، مورخان، مسئولان و هر آنکه در تلاش برای آبادانی و توسعه است دعوت همکاری به عمل می آید.
باشد که به حول قوه الهی و همت مدیریت سایت و کمک شما بزرگوراران در انجام این وظیفه خطیر و حساس سربلند باشیم.

مدیر مسئول و شورای سردبیری سایت خبری تحلیلی کردستان فردا، ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹٨ خورشیدی