به بهانه روز خبرنگاربقلم:حسن اسماعیل پور
به بهانه روز خبرنگاربقلم:حسن اسماعیل پور

اما در هیاهوی این همه هلهله، کسی نیست تحسین کند ارزش قلمت آن قدر بالاست می توان هر کتاب مقدسی را با آن ترجمه کرد. از درد و رنج جامعه فرسنگ ها با آن داد زد ، آه مظلومان بود و سنگر ایمان قدم هایت استوار ای نستور بی پایان. ای نستور بی پایان. هرگز […]

اما در هیاهوی این همه هلهله، کسی نیست تحسین کند ارزش قلمت آن قدر بالاست می توان هر کتاب مقدسی را با آن ترجمه کرد. از درد و رنج جامعه فرسنگ ها با آن داد زد ، آه مظلومان بود و سنگر ایمان قدم هایت استوار ای نستور بی پایان. ای نستور بی پایان.

هرگز از خود پرسیده ای تعریف واقعی تو چیست ، یدک کشیدن پذیرش مسئولیت اجتماعی ، وکیل مدافع و مدعی العموم بودن، آیا هستی ؟ یا چوماخ به دست اون و آنی ،فلان جناح و بهمانی ، حربه سردمدارن یا آه مظلومانی.
هیچ می دانی بار رسالت تو در شان واقعیت ها نهفته است ، مشاهده میدانی هات با چشم بصیرت گواه کارات هستند، دیوارها هر چند بتنی و محکم تر باشند، در برابر دیده گان تو شفاف همچون آینه خواهند شد، جسوری و شجاع بودن کار توست ، آباد کنی هر ویرانه ای برای بدخواهان و ظالمان  هم بیگانه ای.
رسالت تو مقدس است و بس، آنگاه که در راه حق می نویسی، قلمت نگارنده کار پیغمبر گونه است، حق انتقاد داری ، نقدهات منصفانه، روشنی و شفافیت اصل جامعیت توست، پس به کدامین بها باید فروخت این قلم مقدس را.
اشکالی ندارد مظلوم واقع شده ایم و دیوارمان از دیوار همه کوتاهتر است، اما بر خود می بالیم نوک قلم مان از همه تیزتر ، ما با سلاح فکر و اندیشه خرد ورزی خود در راه حق می نگاریم.
مظلوم واقع شده ایم اشکالی ندارد، بیمه نشده و حقوق مان کفاف زندگی نمی کند، اما در عوض نمی گذاریم حقوق کسی پایمال شود، همیشه دوست داریم تیتر خوب بزنیم، جامعه را شاداب ببینیم ، اما چکار کنیم اختلاس ها نمی گذارند ، روی تیترمان خوش باشند، دوست داریم تیتر و لیدمان هماهنگ ساز هماهنگی بزنند، اما چکار کنیم پروژه ها به دلیل گله گشادی جیب های نامرئی تبدیل به پروسه شده اند.
سبک های خبری به ما آموختند مهترین ها را در اولویت قرار دهیم و به ریزها  هم بها ، آموختند چیزی از قلم نیندازیم ،توالی زمان لحظه به لحظه واسه ما مقدسند ، گاهی گذشته های دور هم تازگی کار ماست با این تفسیر مو را از ماست بیرون خواهیم کشید، حواشی هم جذابیت کار ماست از ماست که بر ماست.
امید است در این روز گرامی و فرخنده همه به خود بیایم ،رسالت ها را به خوبی انجام و مطالبه گری به حق ، نقد منصفانه و تنها مچ گیر نباشیم ، کار خود را بخوبی بشناسیم ، سرعت را فدای حماقت نکنیم ، پاپاراتزی نباشیم ، همه و همه در راه اعتلای وطن پیش به سوی ترقی جامعه خود گام برداریم.
  • نویسنده : حسن اسماعیل پور