برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون محیط زیست شهرستان بوکان
برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون محیط زیست شهرستان بوکان

روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸، چهارمین جلسه کمیسیون محیط زیست شهرستان بوکان، با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، رئیس شورای اسلامی شهر سیمینه، رئیس شورای بخش مرکزی، «انجمن زیست محیطی سروشتی شارەکەم»، انجمن زیست محیطی ژیانی سەوزی بۆکان، کانون حمایت از حیات وحش و آبزیان، ه‍یئت کوهنوردی شهرستان، انجمن […]

روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸، چهارمین جلسه کمیسیون محیط زیست شهرستان بوکان، با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، رئیس شورای اسلامی شهر سیمینه، رئیس شورای بخش مرکزی، «انجمن زیست محیطی سروشتی شارەکەم»، انجمن زیست محیطی ژیانی سەوزی بۆکان، کانون حمایت از حیات وحش و آبزیان، ه‍یئت کوهنوردی شهرستان، انجمن غارنوردی هاورێ، مسئول زیباسازی شهرداری بوکان و رئیس اداره راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدعو تشکیل شد.

در این جلسه، احمد صالحی رئیس کمیسیون محیط زیست شهرستان بوکان، ضمن اشاره به ضرورت مسئولیت پذیری احاد جامعه علی الخصوص انجمن ها، شوراهای اسلامی و صاحب نظران در خصوص مشکلات زیست محیطی بر اهمیت این موضوع و نقش آن در زندگی امروزی اشاره نمود.

رحیم عبدالکریمی دبیر کمیسیون نیز، ضمن تاکید بر اجرا و پیگیری مصوبات از طرف اعضای کمیسیون، خواستار همکاری بیشتر انجمن های زیست محیطی و مسئولان در مسائل راهبردی و مهم زیست محیطی سطح شهرستان شد.

در ادامه جلسه، اعضای حاضر ضمن بررسی مصوبات قبلی، موضوعاتی از قبیل واگذاری قسمتی از «کێوە رەش»  به منظور استفاده شخصی در قالب طرح گردشگری، تعریض جاده دسترسی به «نالەشکێنە» و احداث منبع آب و برنامە راهبردی کمیسیون در آینده مطرح گردید و هر کدام از انجمن های زیست محیطی دیدگاه خود را در این زمینه ارائه نمودند.

در پایان جلسه مقرر گردید :

به منظور وحدت رویه در برنامه های زیست محیطی ، کلیه همکاریهای فی مابین انجمن ها با ادارت و سازمانها از جمله شهرداری در کمیسیون مطرح و پیگیری شود.

نظر به کمبود فضای عمومی و گردشگری در شهر بوکان، واگذاری زمین های ملی در مسیر کوسه به شهرداری بوکان و تنها در راستای ایجاد پارکهای جنگلی و فضاهای عمومی صورت گیرد و واگذاری موارد خاص به اشخاص حقیقی از طریق ارگانهای مربوطه به جد پیگیری شود.

با توجه به اهمیت ذاتی کوه «نالەشکێنە» به عنوان یکی از المانهای طبیعی شهر بوکان، قبل از هر اقدام عمرانی، نقشه جامع و تفصیلی توسط شرکت های مشاور تهیه و کمیسیون محیط زیست بر روند پروژه نظارت داشته باشد.

فضاسازی میدان شهرک به عنوان جایگاه نصب المان میش مرغ توسط شهرداری محترم و قبل از اتمام فصل عمرانی به جد پیگیری گردد.

  • نویسنده : کردستان فردا