بانک ایران زمین که ارزش سهام آن نصف شد
بانک ایران زمین که ارزش سهام آن نصف شد

ارزش سهام این بانک خصوصی در مقایسه با شهریور سال ۱۳۹۹ تقریبا نصف شده است. ارزش سهام بانک ایران زمین در مقایسه با شهریور سال ۱۳۹۹ نصف شده است. صورت های مالی این بانک منتشره در سامانه کدال نشان می دهد که بانک ایران زمین در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۶۰۰ میلیارد […]

ارزش سهام این بانک خصوصی در مقایسه با شهریور سال ۱۳۹۹ تقریبا نصف شده است. ارزش سهام بانک ایران زمین در مقایسه با شهریور سال ۱۳۹۹ نصف شده است.

صورت های مالی این بانک منتشره در سامانه کدال نشان می دهد که بانک ایران زمین در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده که به معنای افزوده شدن بر زیان انباشته شده این بانک است.

بانکی که ارزش سهام آن نصف شد