امانوئل والرشتاین ، نظریه پرداز نظام جهانی درگذشت
امانوئل والرشتاین ، نظریه پرداز نظام جهانی درگذشت

امانوئل والرشتاین، متفکر چپگرا و نظریه پرداز مشهور روابط بین الملل در سن ٨۹ سالگی درگذشت.


امانوئل والرشتاین ؛ نظریه پرداز معروف روابط بین الملل درگذشت

امانوئل والرشتاین، متفکر چپگرا و نظریه پرداز معروف روابط بین الملل در سن ٨۹ سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری #کردستان_فردا، امانوئل والرشتاین، جامعه شناس، متفکر چپگرا و سوسیالیست قرن ۲۱ و نظریه پرداز معروف روابط بین‌الملل، در سن ۸۹ سالگی درگذشت.
والرشتاین در نیویورک زاده شد. وی از نظریه پردازان مشهور حوزه جامعه شناسی و روابط بین الملل بود. نظریه “نظام جهانی” و مباحث مربوط به “مرکز ــ پیرامون”، از والرشتاین یک چهره علمی در سطح جهانی ساخته بود. والرشتاین توسط نظریه “مرکز ـ پیرامون”، توسعه نیافتگی جهان سوم را توضیح داد.
وی استاد دانشگاە ییل آمریکا بود. به عنوان متفکری چپگرا و سوسیالیست در قرن ۲۱ شناخته می شود. کتاب معروف والرشتاین به نام “نظام نوین جهانی” است. این کتاب در سال ۱۹۷۵، جایزه معتبر جامعە شناسی آمریکا موسوم بە “سوروکین” را دریافت نمود.
از دیگر محورهای مطالعاتی والرشتاین، تاریخ سرمایه داری است. وی مسائل مربوط به جهان سوم و دلایل عقب ماندگی کشورهای پیرامون را بررسی کرده بود. وی در مسائل مربوط به مسائل توسعه جهان سوم، نظریه مشهور “مرکز ــ پیرامون” را مطرح نمود.

 

  • نویسنده : میکائیل سانیار