افتتاح پروژه تقاطع غیر هم سطح وحدت بوکان
افتتاح پروژه تقاطع غیر هم سطح وحدت بوکان

  نمایندە بوکان در مراسم افتتاح تقاطع غیر هم سطح وحدت: به گزارش کردستان فردا، نماینده بوکان:مقدم مهمانان را تبریک عرض می کنم از شورای شهر بوکان بخاطر برگرداندن وجهه درست شورا سپاسگزارم اثر شورای فعلی مثبت بوده است و انتخاب شهردار فهیم، متعهد و درستکار آقای رستم پور، از کارهای خوب شورا بوده است. […]

 

نمایندە بوکان در مراسم افتتاح تقاطع غیر هم سطح وحدت:

به گزارش کردستان فردا،

نماینده بوکان:مقدم مهمانان را تبریک عرض می کنم
از شورای شهر بوکان بخاطر برگرداندن وجهه درست شورا سپاسگزارم

اثر شورای فعلی مثبت بوده است و انتخاب شهردار فهیم، متعهد و درستکار آقای رستم پور، از کارهای خوب شورا بوده است. به پاس خدمات شهردار و شورا، کل ۲۰ میلیارد را به آنها تخصیص دادم.
شهردار، شهرداری را در بدترین وضعیت مالی تحویل گرفتە است؛
درخواست دارم از جناب استاندار که کل بدهی پروژه تقاطع غیر هم سطح بوکان را پرداخت کنید و همانطور که خودتان گفتید بوکان شهر فرهنگ و فرهیختگان است. مردم بوکان رکورد دار رای به آقای روحانی در استان بودند.
ما سد سیمینه را از شما(استاندار) می خواهیم و این بزرگترین انتظار مردم بوکان از شماست.
جاده های بوکان به جاده مرگ شهرت دارد، از جناب استاندار درخواست می کنیم کمک کنند.