استاندار آذربایجان غربی: به نتیجه رسیدن پرونده های تخلف در تقویت اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد
استاندار آذربایجان غربی: به نتیجه رسیدن پرونده های تخلف در تقویت اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد

محمد مهدی شهریاری در نشست با مدیران سازمان بازرسی استان گفت: به نتیجه رسیدن پرونده های تخلف در تقویت اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد. به گزارش #کردستان_فردا، محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در نشست با مدیران سازمان بازرسی استان گفت: “روزانه گزارش های زیادی از تخلفات مختلف برای بنده ارسال می شود؛ به نتیجه […]

محمد مهدی شهریاری در نشست با مدیران سازمان بازرسی استان گفت: به نتیجه رسیدن پرونده های تخلف در تقویت اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد.

به گزارش #کردستان_فردا، محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در نشست با مدیران سازمان بازرسی استان گفت: “روزانه گزارش های زیادی از تخلفات مختلف برای بنده ارسال می شود؛ به نتیجه رسیدن پرونده های تخلف در تقویت اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد.” در این راستا، و در جهت تقویت اعتماد عمومی لازم است سازمان بازرسی استان با تخلفات مالی و اداری قاطعانه و بدون اغماض برخورد کند.

شهریاری با اشاره به تخلفات در دوره استانداری سابق بیان داشت: گزارش مربوط به تخلفات انجام گرفته در بحث سوخت و معابر کولبری و قراردادهای پیمانکاری به دستگاه های مربوطه ارسال و گزارش شده و به نتیجه رسیدن این پیگیری ها و پرونده ها سهم بسزایی در تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت.
وی افزود یکی از دلایل تخلفات، عدم آشنایی مدیران با مسئولیت های محوله شده است، لذا مدیران از راهنمایی و مشاوره سازمان بازرسی بهره بگیرند.

شهریاری با بیان اینکه مردم به حقوق خود آگاه هستند افزود: امروز مردم مطالبه گر بوده و به حقوق خود حساس هستند. درچنین شرایطی سازمان بازرسی می تواند با پاسخگویی کامل و به موقع، به مردم خدمت کند. تقویت دستگاەهای نظارتی در دو بعد انسانی و سخت افزاری در پیشگیری و برخورد با تخلفات موثر است.

  • نویسنده : کردستان فردا