اختلالات روانی و خودکشی
اختلالات روانی و خودکشی

گرچه همه اختلالات روانی با خطر بالایی از خودکشی همراه هستند، اما برخی از اختلالات خطر نسبتا بالاتری  در دوره های متفاوت اختلال دارند.  در واقع بنا به تحقیقات (NCBI) ، 80 – 90٪ افرادی که خودکشی می کنند دارای حداقل یک مشکل روانی هستند. حداقل یکبار بستری شدن برای معاینات روانپزشکی در جمعیت خودکشی […]

گرچه همه اختلالات روانی با خطر بالایی از خودکشی همراه هستند، اما برخی از اختلالات خطر نسبتا بالاتری  در دوره های متفاوت اختلال دارند.  در واقع بنا به تحقیقات (NCBI) ، 80 – 90٪ افرادی که خودکشی می کنند دارای حداقل یک مشکل روانی هستند. حداقل یکبار بستری شدن برای معاینات روانپزشکی در جمعیت خودکشی بسیار شیوع دارد.  اختلالات اصلی مرتبط با خطر خودکشی بیشتر شامل اختلال افسردگی ، اختلال دو قطبی و مرزی، اسکیزوفرنی ، اختلالات اضطرابی ، یعنی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و فوبیا و مشکلات مصرف مواد است.

بیشترین افزایش خطر در بین مبتلایان به اختلالات خلقی و اضطراب (بخصوص فصلی) وجود دارد. اختلالات ذهنی، زوال عقل و عقب ماندگی ذهنی کمترین افزایش را در خطر خودکشی به همراه دارند. میتوان گفت:

 1. دو سوم افرادی که خودکشی موفق دارند, دارای علائمی مطابق با افسردگی عمده در زمان مرگ هستند و افراد مبتلا به افسردگی عمده در معرض خطر خودکشی بیست برابر بیشتر از افراد مبتلا به اختلال خلقی قرار ندارند.
 2. افراد مبتلا به اختلال دوقطبی پانزده برابر خطر ابتلا به خودکشی را نسبت به افراد بدون اختلال خلقی دارند.  مطالعات نشان می دهد که در اکثر موارد خودکشی در مرحله افسردگی اتفاق می افتد که قوی ترین پیش بینی کننده خودکشی, یک اقدام خودکشی قبلی و احساس ناامیدی است.
 3- افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در معرض خطر خودکشی با حدود تقریبا 5 درصد در زندگی قرار دارند.  پیش بینی کنندگان خودکشی در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی شامل گذشته ای از اقدام به خودکشی نیز میباشد.
اختلالات خلقی همراه سوء مصرف مواد؛ در تلاش برای خودکشی در طول بیماری اسکیزوفرنی مشاهده میشود.  علائم مداوم پریشانی؛  ترس از وخامت با ناامیدی و از بین رفتن باور به درمان ، و توهم ، اغلب شنیدنی ، مانند صداهایی که به آنها دستور می دهد خودشان را بکشند (توهم فرمان), وجود دارد.
 4- حدود 40٪ از افراد مبتلا به وابستگی به الکل اقدام به خودکشی می کنند و تا 7٪ با خودکشی می میرند.
 5- همبودی یا همزیستی در اختلالات روانپزشکی شایع است و خطر خودکشی را افزایش می دهد.  این شامل سوء مصرف مواد همراه با هر اختلال روانی دیگر و اختلال افسردگی همراه با اسکیزوفرنی میباشد.
  • نویسنده : دکتر_موریس_ستودگان