آیا دلار ۳۰ هزار تومانی به خاطر FATF بوده؟
آیا دلار ۳۰ هزار تومانی به خاطر FATF بوده؟

مسعود براتی، کارشناس مسائل سیاسی در توییتر نوشت: خب یک سلامی خدمت تمام عزیزان رسانه‌ای، کارشناس، بازرگان و بانکدار عرض کنم که در ماه‌های اخیر تلاش‌های فراوانی کردند که بگویند: دلار ۳۰ هزار تومانی به خاطر FATF است. احتمالا انتخاب بایدن به صورت خودکار ایران را از لیست سیاه FATF خارج کرده! همین، سلام من […]

مسعود براتی، کارشناس مسائل سیاسی در توییتر نوشت: خب یک سلامی خدمت تمام عزیزان رسانه‌ای، کارشناس، بازرگان و بانکدار عرض کنم که در ماه‌های اخیر تلاش‌های فراوانی کردند که بگویند: دلار ۳۰ هزار تومانی به خاطر FATF است.

احتمالا انتخاب بایدن به صورت خودکار ایران را از لیست سیاه FATF خارج کرده!

همین، سلام من را به ایشان برسونید!