آزادی و سرمایه داری
آزادی و سرمایه داری

«نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد؛ بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید». این حرف‌های کندی، رییس جمهور آمریکا، است. کندی در این حرف، شعارهای کلیشه‌ای و پدرمآبانه‌ای مانند «کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد» را رد کرده است. در کلام کندی، بارقه‌هایی از آزادی انسان و جامعه دیده […]

«نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد؛ بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید». این حرف‌های کندی، رییس جمهور آمریکا، است. کندی در این حرف، شعارهای کلیشه‌ای و پدرمآبانه‌ای مانند «کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد» را رد کرده است. در کلام کندی، بارقه‌هایی از آزادی انسان و جامعه دیده می‌شود.
با این حال نویسنده اعتقاد دارد که انسان آزاد هیچ وقت نمی‌پرسد او و کشورش چه کارهایی می‌توانند برای هم انجام دهند. به اعتقاد فریدمن بهتر این است که افراد از خود بپرسند، من و هم‌وطنانم از طریق دولت چه کارهایی می‌توانیم برای خود انجام دهیم تا هم مسئولیت‌های فردی را انجام دهیم و هم بتوانیم به اهداف و آرزوهای خود برسیم. دولت‌ها نمی‌توانند تنوع و گوناگونی توانایی‌ها و خواسته‌های مردم را کنترل کنند. تنها کاری که شاید از پس دولت‌ها برمی‌آید این است که با فراهم کردن امکانات رفاهی، اجتماعی و بهداشتی، نیاز زندگی افراد را تامین کند. البته این نوع برنامه‌ریزی و عملکرد به‌احتمال زیاد باعث کاهش بودجه و درآمد دولت و درنتیجه آغاز چرخه‌ی جدیدی برای پیدا کردن روش‌های کسب درآمد دیگر می‌شود. و اینجاست که سرمایه‌داری با روش‌های پنهانی و ظاهرا زیبای خود وارد می‌شود و آزادی و سیاست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
میلتون فریدمن، که «مکتب پولی» نوین با نام او شناخته شده است، از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیسم اقتصاد بازار است که نظریه‌های وی، خصوصاً بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های امریکا و جهان سرمایه‌داری تأثیری بسزا داشته است.
به‌نظر فریدمن، اقتصاد از سیاست جدا نیست و اقتصاد آزاد شرط لازم برای برقراری آزادی سیاسی است. در نتیجه، آزادی سیاسی نمی‌تواند بدون آزادی اقتصادی پابرجا بماند….
  • نویسنده : میلتون_فریدمن