آزادی زندانیان طالبان ، آزادی خشم و تجربه 
آزادی زندانیان طالبان ، آزادی خشم و تجربه 

آزادی زندانیان طالبان از زندانهای دولتی در افغانستان بخشی از توافق طالبان با امریکا و پیش شرط این گروه برای مذاکرات بین الافغانستانی است. براساس این پیش شرط باییستی ۵ هزار نفر از زندانیان طالبان آزاد شوند. پیش شرطی که دولت افغانستان با آن مخالفت کرده است. اعلام کرده  که این امر تنها در صلاحیت […]

آزادی زندانیان طالبان از زندانهای دولتی در افغانستان بخشی از توافق طالبان با امریکا و پیش شرط این گروه برای مذاکرات بین الافغانستانی است. براساس این پیش شرط باییستی ۵ هزار نفر از زندانیان طالبان آزاد شوند. پیش شرطی که دولت افغانستان با آن مخالفت کرده است. اعلام کرده  که این امر تنها در صلاحیت دولت افغانستان است و هیچ گاه پذیرفته نخواهد شد.

تاثیرات مثبت آزادی زندانیان طالبان

اما با این حال آزادی زندانیان طالبان میتواند تاثیر مثبتی برروی گروه طالبان داشته باشد. زندانیان طالبان عمدتا دو طیف هستند. طیفی از آنها سربازانی هستند که از سطح تحصیلات دینی یا آکادمیک برخوردار نیستند. تجربه سیاسی ندارند بلکه دوران کوتاه یا طولانی از حیات خود را در میدان نبرد طی کرده اند.
این گروه عمدتا از باورهای سخت سنتی برخوردارند. نسبت به سایرین از انعطاف و پذیرش کمتری برخوردار هستند. این گروه در طول سالهای گذشته جهاد را بخشی از زندگی خود دانسته و زندگی آنها با میدان نبرد و ارزشهای طالبان پیوند خورده است.
پیش بینی میشود این گروه چه کسانی در زندان بوده و آزاد خواهند شد و چه کسانی که اکنون نیز در میدان نبرد هستند. در برابر تغییرات احتمالی در افغانستان و آزادی های اجتماعی، خصوصا حقوق مرتبط به زنان بیشترین مقاومت را داشته باشند. حتی ممکن است این افراد به تنش و تضاد داخل در درون طالبان نیز دامن بزنند. در صورت خواست رهبران طالبان برای تساهل به نیرویی مانع در برابر تساهل تبدیل شوند.
دسته دوم از افرادی که در زندان هستند، کادرهای رهبری طالبان را تشکیل میدهند. این فراد بیش از هرچیز دارای تفکرات سیاسی و قدرت محور هستند. از سوی دیگر بخشی از این افراد که خود را نئوطالبان میدانند بیشتر سعی میکنند تفکرات تکنوکرات خود را در اولویت نسبت به تفکرات جهادی قرار دهند. تفکراتی که محوریت آنها تلاش برای ایجاد امارت اسلامی در قالب شکل حکومت و کسب قدرت است.

تاثیرات منفی

اما با این حال آزادی این دو دسته میتواند موجب افزایش توانایی رزمی و رهبری در گروه طالبان شود. این مسئله در زمانی اهمیت دارد که طالبان در مرحله پیش از اجرای مذاکرات بین الافغانستانی قرار دارد و صلح بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان برقرار نشده است. طالبان میتواند از این ظرفیت برای هدایت بهتر عملیاتهای خود علیه نیروهای دولتی استفاده کند و سایر جریانها را در مذاکرات احتمالی تحت فشار بگذارد.
  • منبع خبر : مطالعات افغانستان